Samantha Schrader

Samantha Schrader mattenspelbegeleidster en kindercoach “Kind Centraal”

Zij stelt zich graag nader aan u voor:

“Na mijn studie Social work aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) ben ik bij Meinema Mediation opgeleid tot kindercoach volgens de door Reino Meinema ontwikkelde methodiek “kind centraal” in complexe scheidingssituaties.  Gedurende het werken met kinderen ben ik mij gaan specialiseren tot “Mattenspelbegeleidster” met name voor jonge kinderen tot 12 jaar. Kinderen vinden het eigenlijk altijd een fijne vorm. Het is een spelvorm met veel beweging waarin kind en begeleidster samen spelenderwijs beelden maken van het leven en de wensen van het kind. Het betreft eigenlijk altijd kinderen die  in echtscheidingssituaties betrokken zijn geraakt  bij conflicten tussen ouders.  Zij voelen zich vaak belast en zoeken een uitweg in de situatie om loyaal te kunnen zijn aan beide ouders. Daar helpen wij ze bij en ook de ouders. De balans moet na een scheiding hersteld worden. Het uitgangspunt is het geven van een stem aan kinderen , om hen met toestemming en in samenwerking  met beide ouders uit het conflict te halen.  Het verhaal van de kinderen wordt samen met de kinderen  gepresenteerd (via Power Point) aan ouders. Soms alleen door mij als kindercoach en ook dat is geen probleem. Kinderen willen gehoord en gezien worden is mijn ervaring. Als het onveilig voelt vragen ze mij om het te vertalen naar ouders. In de aanpak van Meinema Mediation staan kinderen altijd centraal. De inmiddels door velen gebruikte gedragscode voor ouders  van Meinema Mediation  is daarvan een goed voorbeeld.  Gemakkelijk contact maken met kinderen, veel gevoel voor kinderen , betrokkenheid , oog voor de belangen van kinderen en ouders zijn kenmerken van mijn werkstijl”.

Verwijzen

De instanties waarnaar Meinema Mediation verwijst zijn heel divers omdat verwijzen op maat van belang is. Er is ruime kennis van  de sociale kaart van Friesland  waaronder het aanbod van psychologenpraktijken, systeem en gezinstherapeuten in uw regio. Er is een samenwerkingsovereenkomst met psychologisch centrum Leeuwarden. Soms starten cliënten vooraf of tijdens de mediation een hulpverleningstraject en soms na het mediationtraject afhankelijk van wat gewenst en nodig is. In de mediation ontstaat er meestal goed inzicht in het conflict en de onderliggende problematiek. Een goede conflictanalyse leidt na het bereiken van overeenstemming  tot de juiste vervolgstappen. Hierin is Meinema Mediation u ook van dienst.

Als het nodig is wordt er,  altijd in samenspraak met ouders,  volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (www.meldcode.nl) een zorgmelding bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Veilig Thuis (www.veiligthuis.nl )  gedaan om de gezinssituatie te onderzoeken en duidelijk te krijgen welke hulp gewenst is, soms wordt er direct verwezen naar bijvoorbeeld Fier en is een zorgmelding niet nodig.  Fier is deskundig op het gebied van hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er is een breed aanbod aan (gratis) hulp voor kinderen en ouders. Dit kan zowel bij het behandelcentrum voor therapie als ook voor hulpverlening bij het Kindspoor.  Kinderen van verschillende leeftijden die getuige geweest zijn  van huiselijk geweld of op andere wijze klem hebben gezeten in het conflict van hun ouders kunnen deelnemen aan de groepen “let op de kleintjes, vingers in je oren of herrie in huis”.  Zie www.fierfryslan.nl 

Villa Pinedo

Villa Pinedo biedt kinderen van gescheiden ouders een (online)platvorm om ervaringen uit te wisselen , maar ook om hulpverleners, advocaten en mediators, kortom iedereen die met gescheiden ouders en kinderen werkt te informeren over de gevoelens en belangen van de kinderen in echtscheidingssituaties. Marsha Pinedo zelf kind van gescheiden ouders is de oprichtster. Zij doet samen met de kinderen enorm goed werk voor kinderen, ouders en professionals. Ouders en kinderen worden door ons dan ook regelmatig verwezen naar de site www.villapinedo.nl. Daarnaast is er het boek  van Marsha Pinedo “Aan alle gescheiden ouders” waarin centraal staat het leren kijken door de ogen van je kind. Een aanrader voor ouders in echtscheiding. Ook de brief aan ouders die gemaakt is namens alle 70.000 kinderen die op jaarbasis te maken hebben met een echtscheiding en in veel rechtbanken gebruikt wordt bij familiezaken  ligt bij Meinema Mediation op tafel.  Het  draagt bij aan verandering want door deze acties en aandacht kunnen we er met elkaar voor zorgen dat een vechtscheiding echt  taboe wordt.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin