Kind centraal /rouw en verlies/contact herstel ouder-kind

Als mediator heeft Reino Meinema vaak met verlies te maken, mensen raken elkaar kwijt in hun huwelijk of relatie. Zij raken daarbij soms ook het contact met elkaar als ouders en helaas soms ook met de kinderen kwijt. Er is een periode van rouw en verdriet en niet iedereen vindt dat even gemakkelijk. Soms is er verzet door kwetsing en uit zich dat in strijd om de kinderen of zelfs een vechtscheiding/conflictscheiding. Soms speelt er geweld. Om de verbinding dan weer te maken met jezelf en elkaar is vaak een moeilijk en pijnlijk proces waar mensen natuurlijk zelf doorheen gaan maar waarbij steun kan helpen. Dit kan op allerlei manieren. Vaak helpt een onafhankelijk en neutraal mediator bij het in gesprek gaan met elkaar om de relatie te ” ontvlechten” (uit te spreken naar elkaar wat er misging en hoe je dit beleefd hebt) en afspraken te maken met en over de kinderen. Of om het contact tussen ouders en kinderen weer te maken. Soms zien kinderen een ouder een tijdje niet omdat de ouders een ernstig conflict hebben. De kinderen raken soms betrokken bij deze strijd tussen ouders. Ouders willen dit vaak niet maar hebben hier door de problemen vaak minder oog voor. Een deskundig mediator met oog voor de positie van kinderen kan dit heel goed begeleiden waardoor er weer een brug geslagen wordt en kinderen met beide ouders contact kunnen hebben. Daar hebben kinderen recht op. Deze gesprekken worden bij Meinema Mediation gevoerd. Wat kunnen ouders samen doen voor hun kinderen. Als ouders er “klaar” voor zijn en zich kunnen presenteren naar hun kinderen, over ” wij”, papa en mama, heit en mem kunnen praten, mogelijk hun spijt kunnen uitspreken naar de kinderen toe en hun afspraken kunnen toelichten, dan nodigen we de kinderen erbij uit. De kinderen krijgen de aandacht, zij staan centraal in die bijeenkomst en daarbij helpt de mediator om de ouders te steunen in hun gesprek met de kinderen. Het “ontschuldigen” van de kinderen is altijd uitgangspunt bij Meinema Mediation. Lees ook het artikel van Reino Meinema hierover in het For You magazine https://www.foryoumagazine.nl/haal-je-kind-uit-het-conflict/

De ervaring bij Meinema Mediation is dat ouders daar even in moeten oefenen maar dit heel goed kunnen en kinderen dit heel fijn vinden. De gedragscode wordt besproken want daar houden papa en mama zich aan vanaf het begin van de mediation. De vertaling voor en door kinderen krijgen de kinderen ook. Zij vinden het belangrijk om te weten wat hun ouders hebben afgesproken.

Ze worden ontlast, zien soms na lange tijd hun ouders weer samen aan een tafel zitten en over ons papa en mama praten. Het kind kan weer kind zijn en het vertrouwen in papa en mama samen kan zich langzaam maar zeker gaan herstellen. Deze bijeenkomst luidt vaak het begin van een nieuwe periode in. Daarna kan vaak ook de afwikkeling van huis, inboedel en financiën beter geregeld worden. De methode “kind centraal” in de mediation werkt. Meer dan 90% van de ouders raken op goede wijze in gesprek, krijgen inzicht en worden het eens. En…als het niet lukt, verwijzen wij door want het probleem blijft en kinderen en ouders hebben recht op een zorgvuldige beëindiging van de mediation en ook of misschien wel juist als het niet lukt. Wij zorgen voor een verwijzing op maat want niet iedereen heeft hetzelfde nodig. Soms komen mensen er deels uit en willen ze een andere kwestie aan de rechter voorleggen (zie www.rechtspraak.nl). Ook daarover kunnen mensen afspraken maken want ook als je een zaak aan de rechter voorlegt kun je door een gedragscode strijd voorkomen.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin