Het team


Reino Meinema – Gespecialiseerd mediatior en eigenaar

Reino is vanaf 2009 vanuit haar eigen praktijk werkzaam als onafhankelijk register mediator en is zich in eerste instantie gaan richten op relatie en familieconflicten zoals (v)echtscheidingen (omgang, ouderschapsplannen, kinder-mediation, huiselijk geweld en contactherstel ouder(s) en kind).  Er is hierdoor veel expertise met ernstige vastzittende conflicten. Zij is haar terrein in de loop der jaren gaan verbreden en ook in arbeidsconflicten behaalt zij goede resultaten omdat haar aanpak goed aansluit bij relationele conflicten in de samenwerking, integriteitskwesties of het bespreekbaar maken van kwesties binnen teams door conflicten en/of organisatorische bewegingen. Door diverse organisaties in Friesland wordt zij regelmatig gevraagd als extern mediator of als onderzoeker naar ongewenste intimiteiten en integriteit om zaken bespreekbaar te maken en in een mediation proces of op andere wijze tot een oplossing te komen. 

Reino Meinema staat  bij Meinema Mediation pal voor openheid en transparantie. “Juist in een conflict zijn mensen wantrouwig en is openheid door het benoemen van wat er gaande is van groot belang. Dit geeft houvast, duidelijkheid  en zekerheid aan partijen. Dit vergroot ook het vermogen van partijen om keuzes te maken.” Open zijn over je werkwijze en waarom je wat doet is wat Reino Meinema van belang vindt. Haar persoonlijke stijl en aanpak moet je aanspreken. Zij is direct en ook directief als het nodig is. 

Reino Meinema is als gastdocent Mediation verbonden aan hogeschool NHL/Stenden  opleiding Rechten, Social Work en Pedagogiek.

Een artikel over de achtergrond van Reino Meinema en haar visie op mediation:
https://www.foryoumagazine.nl/mediation-biedt-een-geweldig-kader-om-problemen-bespreekbaar-te-maken/Mr. Adisa Hadzic – Juridische ondersteuning bij Meinema Mediation

Mr. Adisa Hadzic is op verzoek van cliënten voor juridische vragen beschikbaar. U dient u vantevoren even aan te melden. De vragen mogen zowel het rechtsgebied familie als ook arbeid of burenconflicten betreffen. Het doel van onze samenwerking is de drempel te verlagen naar juridisch advies, u te informeren over uw rechtspositie en u dichter bij (de vervolgstappen naar )een oplossing te brengen. Ook in lopende mediationzaken kan Adisa Hadzic bij Meinema Mediation als juridisch adviseur en mediator i.o. ingezet worden.

 


Samantha Schrader – Mattenspel begeleidster

Samantha werkt in familiezaken met kinderen in scheidingssituaties  middels het zogenaamde “Mattenspel” . In dit spel kunnen kinderen vanaf 3 jaar zich op speelse en natuurlijke wijze uiten over de scheidingssituatie.

Zij stelt zich graag nader aan u voor:

“Na mijn studie Social work aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) ben ik bij Meinema Mediation opgeleid tot kindercoach volgens de door Reino Meinema ontwikkelde methodiek “kind centraal” in complexe scheidingssituaties.  Gedurende het werken met kinderen ben ik mij gaan specialiseren tot “Mattenspelbegeleidster” met name voor jonge kinderen tot 12 jaar. Kinderen vinden het eigenlijk altijd een fijne vorm. Het is een spelvorm met veel beweging waarin kind en begeleidster samen spelenderwijs beelden maken van het leven en de wensen van het kind. Het betreft eigenlijk altijd kinderen die  in echtscheidingssituaties betrokken zijn geraakt  bij conflicten tussen ouders.  Zij voelen zich vaak belast en zoeken een uitweg in de situatie om loyaal te kunnen zijn aan beide ouders. Daar helpen wij ze bij en ook de ouders. De balans moet na een scheiding hersteld worden. Het uitgangspunt is het geven van een stem aan kinderen , om hen met toestemming en in samenwerking  met beide ouders uit het conflict te halen.  Het verhaal van de kinderen wordt samen met de kinderen  gepresenteerd (via Power Point) aan ouders. Soms alleen door mij als kindercoach en ook dat is geen probleem. Kinderen willen gehoord en gezien worden is mijn ervaring. Als het onveilig voelt vragen ze mij om het te vertalen naar ouders. In de aanpak van Meinema Mediation staan kinderen altijd centraal. De inmiddels door velen gebruikte gedragscode voor ouders  van Meinema Mediation  is daarvan een goed voorbeeld.  Gemakkelijk contact maken met kinderen, veel gevoel voor kinderen , betrokkenheid , oog voor de belangen van kinderen en ouders zijn kenmerken van mijn werkstijl”.

 

Julia Foekema – supervisor en coach

Julia Foekema is zowel inzetbaar in familiezaken als ook in arbeidszaken. Zij is o.a. gecertificeerd supervisor (ingeschreven bij de landelijke vereniging voor supervisie en coaching), narratief en provocatief coach, voormalig pedagogiek docent van hogeschool Windesheim (Zwolle) en KIES coach (kinderen in echtscheidings situaties).

Zij zet zich bij Meinema Mediation in voor werkgevers en werknemers om opnieuw een balans te vinden in de samenwerking. Na een mediationtraject werkt zij aan thema’s die in de mediation benoemd worden en naderhand kunnen leiden tot verdieping en duurzame persoonlijke resultaten.   In arbeidssituaties moeten mensen vaak een nieuwe balans vinden door persoonlijke dilemma’s te onderkennen en op te lossen.Dat kan op een veilige wijze binnen intervisie sessies. Als voormalig pedagogiek docent aan hogeschool Windesheim is zij deskundig in problematiek rondom ouders en kinderen. Vandaar uit werkt zij met ouders en kinderen aan contactherstel maar ook aan individuele begeleiding als er sprake lijkt te zijn van ouderverstoting. Dit betreft altijd complexe problematiek waarbij deskundige begeleiding voorwaarde is.


V
erwijzen

De instanties waarnaar Meinema Mediation verwijst zijn heel divers omdat verwijzen op maat van belang is. Er is ruime kennis van  de sociale kaart van Friesland  waaronder het aanbod van psychologenpraktijken, systeem en gezinstherapeuten in uw regio. Er is een samenwerkingsovereenkomst met psychologisch centrum Leeuwarden. Soms starten cliënten vooraf of tijdens de mediation een hulpverleningstraject en soms na het mediationtraject afhankelijk van wat gewenst en nodig is. In de mediation ontstaat er meestal goed inzicht in het conflict en de onderliggende problematiek. Een goede conflictanalyse leidt na het bereiken van overeenstemming  tot de juiste vervolgstappen. Hierin is Meinema Mediation u ook van dienst.

Als het nodig is wordt er,  altijd in samenspraak met ouders,  volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (www.meldcode.nl) een zorgmelding bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Veilig Thuis 0800-2000 (www.veiligthuis.nl )  gedaan om de gezinssituatie te onderzoeken en duidelijk te krijgen welke hulp gewenst is, soms wordt er direct verwezen naar bijvoorbeeld Fier en is een zorgmelding niet nodig.  Fier is deskundig op het gebied van hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er is een breed aanbod aan (gratis) hulp voor kinderen en ouders. Dit kan zowel bij het behandelcentrum voor therapie als ook voor hulpverlening bij het Kindspoor.  Kinderen van verschillende leeftijden die getuige geweest zijn  van huiselijk geweld of op andere wijze klem hebben gezeten in het conflict van hun ouders kunnen deelnemen aan de groepen “let op de kleintjes, vingers in je oren of herrie in huis”.  Zie www.fier.nl

Villa Pinedo

Villa Pinedo biedt kinderen van gescheiden ouders een (online)platvorm om ervaringen uit te wisselen , maar ook om hulpverleners, advocaten en mediators, kortom iedereen die met gescheiden ouders en kinderen werkt te informeren over de gevoelens en belangen van de kinderen in echtscheidingssituaties. Marsha Pinedo zelf kind van gescheiden ouders is de oprichtster. Zij doet samen met de kinderen enorm goed werk voor kinderen, ouders en professionals. Ouders en kinderen worden door ons dan ook regelmatig verwezen naar de site www.villapinedo.nl. Daarnaast is er het boek  van Marsha Pinedo “Aan alle gescheiden ouders” waarin centraal staat het leren kijken door de ogen van je kind. Een aanrader voor ouders in echtscheiding. Ook de brief aan ouders die gemaakt is namens alle 70.000 kinderen die op jaarbasis te maken hebben met een echtscheiding en in veel rechtbanken gebruikt wordt bij familiezaken  ligt bij Meinema Mediation op tafel.  Het  draagt bij aan verandering want door deze acties en aandacht kunnen we er met elkaar voor zorgen dat een conflictscheiding en in het ergste geval ouderverstoting aangepakt wordt.

 

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin