Gecertificeerd vertrouwenspersoon

Een extern vertrouwenspersoon is er voor medewerkers en werkt onder geheimhouding. Medewerkers kunnen bij Reino Meinema terecht wanneer ze onverhoopt slachtoffer zijn geworden van ongewenst omgangsvormen, zoals discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Vanuit Meinema Mediation bieden wij opvang, begeleiding en nazorg.  We werken onder geheimhouding en verlagen daarmee de drempel voor een medewerker om contact te zoeken. Wij zijn ook beschikbaar voor onderzoek binnen teams/organisaties naar ongewenste intimiteiten en integriteit. Wij hebben tevens een plicht om de werkgever in zijn algemeenheid te adviseren omtrent kwesties en beleid op het gebied van psycho sociale arbeidsdruk n.a.v. ervaringen binnen de organisatie. Als organisatie gaat u een overeenkomst aan met een extern vertrouwenspersoon maar u kunt ook op afroep van een extern vertrouwenspersoon gebruik maken. Als extern vertrouwenspersoon is Reino Meinema aangesloten bij en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van vertrouwenspersonen (LVvV).

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin