Supervisie

Supervisie wordt bij Meinema Mediation gegeven door Julia Foekema, een gecertificeerd supervisor aangesloten bij de landelijke vereniging voor supervisoren en coaches (LVSC).

Supervisie kan ingezet worden als individuele begeleiding in complexe familiezaken om partijen persoonlijke handvatten te geven in het omgaan met de conflictsituatie en/of toe te werken naar mediation. Vaak is supervisie een goed instrument ter voorkoming van contactverlies tussen een ouder en een kind (ouderverstoting) n.a.v. een complexe scheiding.

Ook na een arbeidsconflict blijkt bedrijfssupervisie steunend te zijn om een verandering of wens tot verandering te realiseren op basis van de uitkomst van een mediationtraject.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin