Arbeidsconflicten en herstelmediation

Een geschil op de werkvloer kan veel spanningen veroorzaken en zelfs tot ziekte leiden. Dit is voor een werkgever vaak een kostbare zaak. Ook de werknemer kost het niet zelden slapeloze nachten. Om het niet zover te laten komen is het goed om in een vroeg stadium een mediator in te zetten om kwesties bespreekbaar te maken “buiten de deur”. In deze gesprekken komt Reino Meinema snel tot de kern door een directieve aanpak en tegelijkertijd door beide partijen de ruimte te geven “hun verhaal” te doen om met elkaar ruimte te creëren om tot een goede analyse van het conflict te komen. Wrijving in de samenwerking is voor niemand leuk en de meeste mensen vinden een confrontatie spannend en stellen deze uit tot het escaleert. Vaak is een mediation-traject leerzaam voor beide partijen, er valt echt winst te behalen. Soms betreft het een werkgever en een werknemer en soms collega’s/teams  die om wat voor reden dan ook niet meer optimaal samenwerken. Ook ongewenste intimiteiten  zorgen voor problemen in de samenwerking en kunnen soms lastig bespreekbaar gemaakt worden binnen de eigen organisatie. Een extern mediator wordt vaak sneller in vertrouwen genomen en dat leidt meestal tot een vlotte afhandeling van kwesties die misschien eerst slepend lijken.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin