Arbeidsmediation en herstelbemiddeling

Een geschil op de werkvloer kan veel spanningen veroorzaken en zelfs tot ziekte leiden. Niet zelden blijkt ziekte conflictgerelateerd zonder dat de werkgever of de collega’s het weten. Het bespreekbaar maken wordt vaak als lastig ervaren en als innerlijke conflicten oplopen ontstaat er vaak onbalans en stress die kunnen leiden tot ziekteverzuim. Dit is voor een werkgever vaak een kostbare zaak. Ook de werknemer kost het regelmatig slapeloze nachten. Om het niet zover te laten komen is het goed om in een vroeg stadium een arbeidsmediator in te zetten om kwesties bespreekbaar te maken “buiten de deur”. In deze gesprekken komt Reino Meinema snel tot de kern door een directieve aanpak en tegelijkertijd door beide partijen de ruimte te geven “hun verhaal” te doen om met elkaar ruimte te creĆ«ren om tot een goede analyse van het conflict te komen. Wrijving in de samenwerking is voor niemand leuk en de meeste mensen vinden een confrontatie spannend en stellen deze uit tot het escaleert. Vaak is een mediation-traject leerzaam voor beide partijen, er valt echt winst te behalen. Soms betreft het een werkgever en een werknemer en soms collega’s/teams  die om wat voor reden dan ook niet meer optimaal samenwerken. Ook ongewenste intimiteiten  zorgen voor problemen in de samenwerking en kunnen soms lastig bespreekbaar gemaakt worden binnen de eigen organisatie. Een extern mediator wordt vaak sneller in vertrouwen genomen en dat leidt meestal tot een vlotte afhandeling van kwesties die misschien eerst slepend lijken.
Een cultuur op de werkvloer waarin ruimte is om elkaar aan te spreken, open en transparant te zijn helpt bij het voorkomen van ziekte door conflicten. De inzet van een arbeidsmediator brengt vaak een verandering t.a.v. conflicthantering met zich mee en partijen krijgen handvatten om dit te voorkomen in de toekomst. Soms leidt een mediation tot de inzet van supervisie om te werken aan ontwikkelpunten of vaardigheden die de samenwerking en eigen functioneren doen verbeteren.

In goed overleg afscheid nemen van elkaar

Soms komen partijen in een mediationtraject niet tot overeenstemming en is er geen vertrouwen (meer) in de voortzetting van de samenwerking. Dan is het van belang dat partijen dit benoemen en nader in gesprek gaan om in een sfeer van overleg uit elkaar te gaan. Een procedure die kostbaar is en veel tijd en energie vraagt kan hierdoor mogelijk voorkomen worden. Een goede analyse van de situatie is cruciaal voor een goed afscheid waarin beide partijen recht en redelijkheid ervaren. Om dat te bereiken is een goede begeleiding van groot belang. Daar zet Reino Meinema zich volledig voor in en behaalt goede resultaten.

WERK EN MEDIATION

Reino Meinema zoekt de samenwerking altijd om de kwaliteit voor de opdrachtgevers/partijen te vergroten. Reino Meinema is onderdeel van de landelijke groep arbeidsmediators Werk en Mediation waarin zij samenwerkt met Ijda Terpstra en Annemiek Schmitz-Silvius. https://www.werkenmediation.nl

Samen bestrijken zij als arbeidsmediators Noord Nederland en Midden Nederland en werken zij samen als register mediators in arbeidskwesties en in werkzaamheden als bijvoorbeeld onderzoek naar ongewenste intimiteiten/integriteit en hun werk als vertrouwenspersoon. Zij inspireren elkaar en houden elkaar scherp in de uitvoering van hun werk.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin