Een deskundig en betrouwbaar adres in Leeuwarden (Friesland) voor mediation in arbeid-, familie- en strafzaken

ARBEIDSKWESTIES (HERSTELMEDIATION, VERBETEREN SAMENWERKING EN EXIT),SUPERVISIE EN COACHING,(ECHT)SCHEIDINGEN(KIND CENTRAAL),RELATIE EN FAMILIECONFLICTEN, OUDERSCHAPSPLANNEN, VERTROUWENSPERSOON EN ONDERZOEK ONGEWENSTE INTIMITEITEN EN HET VERZORGEN VAN TRAININGEN.

Wie

MfN register mediator

Reino Meinema is een ervaren en gespecialiseerd register mediator. Zij voldoet aan alle kwaliteitseisen en staat ingeschreven bij de Mediators federatie Nederland (MfN) www.mediatorsfederatienederland.nl.  Haar specialiteit is “vastzittende conflicten weer hanteerbaar maken”zowel in arbeidszaken als ook in familiezaken. Zij verricht tussen de 80 – 100 mediation zaken op jaarbasis. Als gespecialiseerd family mediator heeft zij o.a. de methode ” Kind Centraal” in de mediation ontwikkeld. Zij werkt met haar team vanuit haar eigen praktijk “Meinema Mediation” in Friesland.  ”Meinema Mediation” is gehuisvest in Leeuwarden (bedrijvencentrum Crystalic, de glazen piramide in Leeuwarden aan de snelweg naar Harlingen www.crystalic.nl). Als (rechtbank) mediator werkt zij o.a. op verwijzing van de Rechtbank Noord Nederland, Advocatuur, Juridisch Loket en diverse hulpverleningsinstanties. Mensen weten haar ook rechtstreeks via de website of door mond tot mond reclame te vinden.  Zij is tevens inzetbaar als  bijzondere curator Jeugdzaken, kindbemiddelaar, extern vertrouwenspersoon, adviseur, trainer en coach van professionals zoals (advocaat) mediators en hulpverleners.  Als peer-reviewer werkt zij  daarnaast voor de Stichting Kwaliteit Mediators en is zij inzetbaar als mediator bij de stichting professionele mediators (www.professionelemediators.nl) en bij DAS rechtsbijstand.

Achtergrond

Reino Meinema  is in 1986 afgestudeerd aan de Agogische Academie Friesland (mensenkunde) en heeft ruime ervaring opgedaan binnen verschillende functies in de welzijnssector. Zij is zich vanaf 2005 gaan bezighouden met bemiddeling o.a. in strafzaken en is zich nader gaan specialiseren als mediator op het terrein van familie, arbeid en strafzaken. Zij voldoet dan ook aan alle kwaliteitseisen vanuit de MfN. Aanvankelijk werkte zij  als mediator binnen strafzaken voor Reclassering Nederland en als mediator en projectleider ” Kindspoor ” bij hulpverleningsorganisatie Fier   gespecialiseerd  in geweld binnen afhankelijkheidsrelaties met een ruim aanbod voor ouders en kinderen o.a. bij z.g.n. vechtscheidingen. Zij is vanaf 2009 vanuit haar eigen praktijk werkzaam als onafhankelijk register mediator en is zich in eerste instantie gaan richten op relatie en familieconflicten zoals overleg en-(conflict)scheidingen (omgang, ouderschapsplannen, kinder-mediation, huiselijk geweld en contactherstel ouder(s) en kind).  Er is hierdoor veel expertise met ernstige vastzittende conflicten.

Arbeidskwesties vertrouwd terrein ook bij grensoverschrijdend gedrag

Zij is haar terrein in de loop der jaren gaan verbreden en ook in arbeidsconflicten behaalt zij goede resultaten omdat haar aanpak goed aansluit bij zowel werkgever als ook werknemer. Een arbeidsmediation start altijd met een vertrouwlijk persoonlijk gesprek. Haar aanpak is gericht op  recht doen aan het verhaal van beide partijen en tot de kern van een probleem doordringen. Zij is daarin to the point, direct en directief. U kunt zowel terecht voor vertrouwenskwesties, grensoverschrijdend gedrag, relationele conflicten in de samenwerking, integriteitskwesties als ook voor het bespreekbaar maken van kwesties binnen teams door conflicten en/of organisatorische (verander)bewegingen. Ook exit-mediations kunnen begeleid worden naar een goede afloop t.a.v. afscheid nemen als het vertrouwen er niet meer is. Door diverse organisaties (o.a in de medische en zorgsector, welzijn, maatschappelijke organisaties, onderwijs, MKB, diverse grote technische en transport bedrijven, sportsector) in Friesland wordt zij regelmatig gevraagd als extern mediator om zaken bespreekbaar te maken en in een mediation proces tot een oplossing te komen. 

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin