Training,  advies en coaching voor professionals/hulpverleners  bij ernstige (HG) conflicten en volgens de methodiek “kind centraal”.

Werken met ernstige conflicten vraagt veel van professionals. Vooral bij familieconflicten kunnen de emoties hoog oplopen. De krenking die partijen ervaren raakt vaak heel diep, het wantrouwen is veelal groot naar de andere partijen en de bereidheid tot investeren in herstel van het contact lijkt vaak onvoldoende. De verwijten zijn vaak overheersend in het gesprek met partijen. Wat doe je dan, hoe pak je het aan als mediator/hulpverlener. Hoe blijf je onpartijdig en neutraal en hoe doorbreek je het praatpatroon van ouders. Structuur in de gesprekken, een directieve houding en meervoudige partijdigheid zijn ontzettend belangrijk. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, inderdaad. Hoe doe je dat, het kind centraal stellen in een mediation of hulpverleningstraject  en daarnaast ook de ouders aandacht te geven.  Vanuit Meinema Mediation krijgt u praktisch tips die u goed kunt gebruiken in de praktijk.  Wij begeleiden zowel groepen als ook individuele trajecten om in ernstige conflicten het hoofd koel te houden en op professionele wijze een doorbraak te creëren .Er zijn twee dagtrainingen, een training gericht op de methode “Kind Centraal”en een training voor mediaten in ernstige conflicten. De trainingen zijn per training door het MfN geaccrediteerd voor 6 PE punten en door de Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)voor 9 punten. Nadere informatie opvraagbaar.

Authentiek Mediaten

Dit traject is  individueel  en de onderwerpen worden bepaald in samenspraak met de kandidaat. Er zijn veel mediators in Nederland en maar weinig mediators hebben een fulltime praktijk . Velen hebben de wens echter wél. Maar hoe doen ze dat? Onderscheid maken vinden de meeste mediators moeilijk. De basis mediation opleiding is algemeen en daarna begint het pas.  Op welke doelgroep ga je je richten, wat sluit goed bij je aan, hoe onderscheid je je van de rest. Waar ligt je interesse en is hier ook een markt voor. Je bent een uitstekend mediator maar geen ondernemer, hoe pak je dat aan. Hoe geef je meer gezicht aan je professie. Hoe krijg je zelf meer een eigen gezicht. Hoe zorg je ervoor dat je op een authentieke wijze gaat “mediaten”. Waar onderscheid jij je van de rest? Waar wil je je accenten leggen? Dat zijn allemaal vragen waar mediators tegenaan lopen.  In twee gesprekken of een aaneengesloten dagdeel kun je vervolgstappen maken door een goede analyse en de handvatten die je krijgt aangereikt (4 PE punten MfN voor een dagdeel). Bel voor informatie met Reino Meinema.


Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin