Kosten

Gefinancierde rechtsbijstand voor mediation of een rechtsbijstandsverzekering

Meinema Mediation vraagt standaard (tenzij vooraf duidelijk is dat u hiervoor niet in aanmerking komt) een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) voor u aan.  Dit kan alleen door een erkend MfN registermediator worden gedaan die ingeschreven staat bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een toevoeging wordt verstrekt bij onvoldoende financiële draagkracht (zie www.rvr.org). U betaalt een eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen voor het gehele mediation traject van €61,-  of maximaal €121,-.  De RvR peilt hiervoor uw inkomen van twee jaar geleden. Wanneer u uw actuele inkomen wenst te laten toetsen kunt u een zogenaamde peiljaarverlegging aanvragen bij de RvR.  De mediator helpt u hierbij. De eigen bijdrage voor de mediation is te declareren bij de bijzondere bijstand als u een bijstandsuitkering ontvangt. Mogelijk bent u particulier verzekerd voor mediation. Reino Meinema werkt als mediator ook voor DAS rechtsbijstand maar is ook inzetbaar voor andere verzekeraars.

Gratis spreekuur en gratis evaluatie na afsluiting mediation 

U kunt langskomen op het gratis spreekuur in Leeuwarden (Bedrijvencentrum Crystalic, 1ste verdieping) iedere maandag van 18.00-20.00 uur (met uitzondering van de schoolvakanties).  U mag dit via de mail of de app (0623417877)laten weten voor 17.00 uur diezelfde dag. U mag ook vrijblijvend een afspraak maken voor een ander moment. Voor het oriënterende gesprek van circa een half uur worden geen kosten berekend. Na de oriëntatie beslist u samen of u verder gaat met een mediationtraject.

Na afsluiting van een mediationtraject kunt u gratis gebruik maken van een evaluatie (45 minuten) na 3-6 maanden na afsluiting van de mediation. 

Geen toevoeging?

Als 1 partij een toevoeging heeft betaalt u uw eigen deel van het uurtarief of uw eigen bijdrage voor het gehele traject. Als u beiden niet voor een toevoeging in aanmerking komt betaalt u het uurtarief. Dat bedraagt voor partijen in familiezaken  €75,00 per persoon per uur, (tarief geldig tot 01-01-2025). Wij adviseren u altijd uw rechtsbijstandsverzekering te checken want mogelijk bent u verzekerd.

 Kindbemiddeling//contact herstel ouder-kind

Het uurtarief voor ouder- kind bemiddeling is €125,-. Het mattenspel, een powerpoint maken of een vragenspel wordt hier vaak voor ingezet en bedraagt inclusief een presentatie naar ouders totaal €300,- (1 sessie met het kind/kinderen van 1.30 uur en een terugkoppeling van gemiddeld 1 uur naar ouders).

Mediation in arbeidszaken, Onderzoek, Trainingen en (bedrijfs)supervisie 

Het uurtarief voor een mediationtraject in een arbeidskwestie en een supervisietraject bedraagt: €175,- , het is ook mogelijk om als werkgever meerdere trajecten op jaarbasis in te kopen voor een gereduceerd tarief. In de meeste situaties betaalt de werkgever de kosten voor de mediation;

Als een onderzoek naar ongewenste intimiteiten of integriteit gewenst is maak ik met u op basis van een eerste gesprek over de inhoud een offerte op waarbij het uurtarief €175,- exclusief BTW betreft. Het voorgesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

“Authentiek mediaten” en ondernemerschap, hoe ontwikkel ik mijn eigen mediationstijl,  individueel, exclusief op maat traject, 2 dagdelen inclusief een lunch:  €800,-;

Individuele training voor familie mediators: eigen ontwikkelde methode “Relatie en Kind Centraal” in ernstige conflicten /complexe scheidingen/van analyse naar oplossing : 1 dagdeel: €450,-;

Alle tarieven zijn exclusief 21 % BTW.

Werkmethode “Kind Centraal” en tips voor neutraliteit bij ernstige conflicten  is  onderdeel van training en coaching. Ook het programma van de trainingen kunt u op verzoek toegestuurd krijgen.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin