Mediation in strafzaken

Mediation  in strafzaken. Mediation in strafzaken is in ontwikkeling en maakt een behoorlijke groei door. Reino Meinema heeft bij Reclassering Nederland  in 2008 en 2009 als één van de eerste mediators in Nederland  samen met Reclassering Amsterdam vorm gegeven aan een pilot mediation in strafzaken. Dit gebeurde o.a.  in samenwerking met het Openbaar Ministerie Leeuwarden en hiermee zijn positieve ervaringen opgedaan. Inmiddels zijn er sinds 2013 bij zes rechtbanken in Nederland pilots op dit gebied van start gegaan. Ook in 2020 is er door het ministerie van Justitie weer budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van mediationzaken. De resultaten zijn bevredigend en uit het laatste onderzoek blijkt volgens strafrechter Judith Uitermark (11-09-2018 in de De Gooi en Eemlander) dat 4 van de 5 bemiddelingen slaagt. Dit zal in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk leiden tot een goed geïntegreerd aanbod in strafzaken die zich hiervoor lenen (zie: mediation binnen strafzaken geschreven door o.a. Janny Dierx).  Door de hogeschool Utrecht is onderzoek gedaan naar mediation binnen strafzaken en er is in 2019 een handboek voor de mediator in strafzaken uitgebracht. Dit is een belangrijke professionaliseringsslag op het terrein van mediation in strafzaken.  Meinema Mediation is een voorstander van mediation in strafzaken en het gedachtegoed van Professor Bianchi over herstelrecht spreekt haar dan ook zeer aan. Wij verwijzen u naar de documentaire van april 2017 genaamd “recht op herstel” gemaakt door Simon Vuyk, criminoloog en Simone Scheffer van omrop Fryslân over professor Bianchi waar ook Reino Meinema een rol in heeft gespeeld samen met andere betrokkenen bij herstelrecht. U kunt deze documentaire vinden op https://tvblik.nl/fryslan-dok/recht-op-herstel

Bemiddeling in strafzaken wordt verricht op verwijzing van rechtbank of openbaar ministerie.

Huiselijk geweldzaken en burenconflicten blijken zich in de praktijk goed te lenen voor mediation maar ook de zogenaamde dader-slachtoffergespreken in het kader van herstelbemiddeling. Mocht u met justitie in aanraking komen bespreek deze optie met uw advocaat.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin