Mediation in strafzaken

Mediation  in strafzaken. Mediation in strafzaken is volop in ontwikkeling en maakt een behoorlijke groei door. Reino Meinema heeft bij Reclassering Nederland  in 2008 en 2009 als één van de eerste mediators in Nederland  samen met Reclassering Amsterdam vorm gegeven aan een pilot mediation in strafzaken. Dit gebeurde o.a.  in samenwerking met het Openbaar Ministerie Noord Nederland (lokatie Leeuwarden) en hiermee zijn positieve ervaringen opgedaan. Sinds 2013 zijn er landelijk pilots bij rechtbanken van start gegaan en geëvalueerd. Ook in 2022 is er door het ministerie van Justitie en Veiligheid landelijk weer budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van mediationzaken. De resultaten zijn en blijven bevredigend en uit het laatste onderzoek blijkt volgens strafrechter Judith Uitermark (11-09-2018 in de De Gooi en Eemlander) dat 4 van de 5 bemiddelingen slaagt. Door de hogeschool Utrecht is onderzoek gedaan naar mediation binnen strafzaken en er is in 2019 een handboek voor de mediator in strafzaken uitgebracht. Dit is een belangrijke professionaliseringsslag op het terrein van mediation in strafzaken.  Er zijn specialisatie opleidingen voor mediators op het gebied van mediation in strafzaken. In 2021 zijn alle bestaande strafmediators landelijk opgeleid door een landelijk opleidingsteam vanuit OM en RM aangaande de juridische aspecten van mediation in strafzaken.

Meinema Mediation is een voorstander van mediation in strafzaken en het gedachtegoed van Professor Bianchi over herstelrecht spreekt haar in het bijzonder aan. Wij verwijzen u naar de documentaire van april 2017 genaamd “recht op herstel” gemaakt door Simon Vuyk, criminoloog en Simone Scheffer van omrop Fryslân over professor Bianchi waar ook Reino Meinema een rol in heeft gespeeld samen met andere betrokkenen bij herstelrecht. U kunt deze documentaire vinden op https://tvblik.nl/fryslan-dok/recht-op-herstel

Mediation in strafzaken wordt in co-mediation verricht op verwijzing van het bureau mediaton van de rechtbank.  De rechtbank of het openbaar ministerie is opdrachtgever.

(Huiselijk) geweldzaken, grensoverschrijdend gedrag, sommige zedenzaken, vernielingen en burenconflicten blijken zich in de praktijk goed te lenen voor mediation. Ook de zogenaamde dader-slachtoffergesprekken in het kader van herstelbemiddeling kunnen mogelijk plaatsvinden ook tijdens of na de detentie. Mocht u met justitie in aanraking komen bespreek de optie voor mediation altijd met uw advocaat of reclasseringswerker.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin