Specialistische kennis bij vastzittende conflicten en ernstige gezinsproblematiek

Partijen hebben dan vaak al een advocaat in de arm genomen en besluiten op advies van de rechter of de advocaat om samen om tafel te gaan met een mediator. Bij de meeste rechtbankverwijzingen is het voor partijen “spannend “om weer met elkaar in gesprek te gaan. Dat gesprek voerden ze immers allang niet meer. Omdat mensen toch graag zelf  willen meebeslissen over een oplossing of/en omdat ze  een  relatie met de ander blijven houden, zoals ouders, kiezen ze voor het gesprek. Daarbij is procederen voor Partijen en de Samenleving vaak een kostbare aangelegenheid.

Door alle emoties die spelen binnen een conflict wordt er vaak geen uitzicht meer gezien en hierin kan een onafhankelijk mediator uitkomst bieden. Iemand die buiten het conflict staat, onafhankelijk en onpartijdig is  en bovenal kennis van zaken van (vastzittende) conflicten heeft.

Als er sprake geweest is van huiselijk geweld is er bij cliënten vaak in eerste instantie behoefte aan een individueel oriënterend gesprek voorafgaand aan een gezamenlijke mediation bijeenkomst. Dat is mogelijk en werkt vaak goed. Reino Meinema creëert veiligheid en een duidelijk kader waarbinnen de gesprekken gevoerd kunnen worden. Partijen kunnen hun verhaal eerst kwijt bij de mediator en dat geeft ruimte voor de ontmoeting met de ander.

Conflicten die behoren tot de categorie vastzittend zoals bijvoorbeeld “de vechtscheiding” , tegenwoordig complexe scheiding genoemd, raken vaak diep volgens Reino Meinema. ” Meestal zijn de mensen ook door de duur en de ernst van het conflict en niet zelden ook door het procederen,beschadigd geraakt. Dat komt erbij. Deze schade maskeert ook het werkelijke conflict wat vaak gepaard gaat met diepe krenking en (oud) zeer opgelopen in de relatie en mogelijk niet of onvoldoende uitgesproken. Mensen worden vaak niet alleen door de ander geraakt maar dragen ook hun bagage met zich mee wat een rol kan spelen in de pijn die ervaren wordt door bijvoorbeeld de verlating/het bedrog van de ander of het zich genegeerd voelen bijvoorbeeld. Vaak raken “diepliggende” conflicten aan jeugdpijn of onbehandeld trauma”. In een mediationtraject maakt Reino  Meinema met u een heldere analyse van uw conflict, wat speelt er werkelijk en wat wordt er aangeraakt uit uw geschiedenis. De bewustwording daarvan zet het huidige conflict in een ander perspectief.

Voor ouders is het ook van belang om de kinderen die betrokken zijn geraakt bij de problemen en conflicten van ouders te “ontschuldigen” . Dat kunnen ouders soms heel goed zelf. Dit kan bij Meinema Mediation ook plaatsvinden in een kindtraject in samenwerking met de mediator. Deze gezinsmediation volgens de methode ” Kind Centraal” werkt vaak heel goed om ouders en kinderen weer in hun rol te zetten zodat zij weer verder te kunnen. De kinderen krijgen een stem en samen met de kindercoach/kindbehartiger worden er woorden aan de gevoelens en wensen  van het kind gegeven.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin