Meer over de werkwijze

Methodiek  ”Het kind centraal”

Meinema Mediation geeft  het kind een bijzondere positie in het conflict. Als ontwikkelaar van het project Kindspoor bij Fier ( www.fierfryslan.nl)  weet ze wat de impact van ruzie en geweld is op kinderen. Ze is een mens van de praktijk. Daarom heeft ze  een gedragscode ontwikkelt. Neutraal en onpartijdig? : jazeker.  Maar wanneer er kinderen klem zitten in een conflict hanteert zij bovenal haar gedragscode . Speciaal voor ouders en kinderen om het kind een podium in het conflict te geven. Niet aan hun belangen voorbij te gaan. Te blijven zien wat het met ze doet. En dat spreekt ouders en kinderen aan. Deze gedragscode is gericht op het “vrijmaken”van de kinderen uit het conflict en geeft ouders houvast en richting om invulling te geven aan hun ouderrol die door het conflict vaak in het gedrang is gekomen. De gedragscode legt de basis maar daarnaast is de neutraliteit ten aanzien van ouders en het voortdurend aandacht hebben voor de impact van het conflict of een standpunt op het kind bepalend in deze methodiek.

De gedragscode vertaalt door kinderen werkt

De gedragscode  is bij alle familiezaken verwerkt in de startovereenkomst mediation. Dat geeft direct houvast aan ouders en ruimte voor het kind. Kinderen tussen de 11 en 14 jaar hebben voor Meinema Mediation de gedragscode vertaalt in kindertaal. In de praktijk blijkt dat kinderen het heel plezierig vinden om te weten wat ouders hebben afgesproken in de mediation. Ouders hebben soms ook een beetje hulp van hun kinderen nodig. Bij een aantal ouders hangt de gedragscode op de koelkast.

Reino Meinema laat zich o.a.  inspireren door de denkbeelden van de Hongaars-Amerikaanse psychiater en gezinstherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy (1920 – 2007). Hij is een van de grondleggers van de contextuele therapie met een uitgesproken visie op loyaliteit van kinderen.

Gratis evaluatie na afloop

Contact na de mediation. Na 3 tot 6 maanden kunnen Partijen gebruik maken van een gratis zogenaamd “onderhouds”gesprek  van een half uur om de afspraken te evalueren en na te gaan of de mediation uitkomst nog steeds voldoende  draagvlak heeft.

AVG, wet op de algemene verordening gegevensbescherming is van toepassing. Er is geheimhouding op de mediation van toepassing en alleen met schriftelijke toestemming van u worden persoonlijke gegevens die direct verbonden zijn aan uw mediationtraject (convenanten) naar u gemaild of desgewenst naar partijen/personen of instanties zoals bijvoorbeeld rechtbank,advocaat,werkgever. Na afloop van de mediation worden alle digitale gegevens vernietigd. Het fysieke dossier blijft volgens de wettelijke termijn bewaard en is altijd toegankelijk voor partijen.

 

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin