Tjitske Sijbesma

foto2 tjitske

Zij stelt zich graag nader aan u voor:

“Na o.a. een studie aan de Pedagogische Technische Hogeschool  heb ik jarenlange ervaring opgedaan in het onderwijs, als docent, (kinder)coach en counselor . Sinds  2009 ben ik werkzaam als MfN  register mediator en kindercoach en sinds 2014 ook als KIES coach (begeleiding van kinderen in echtscheidingssituaties).  Als mediator en kindercoach voer ik regelmatig  gesprekken met kinderen in echtscheidingssituaties of met kinderen die op andere wijze betrokken zijn geraakt  bij conflicten tussen ouders.  Het uitgangspunt is het geven van een stem aan kinderen , om hen in samenwerking  met de ouders uit het conflict te halen.  Kinderen willen gehoord en gezien worden is mijn ervaring.In de aanpak van Meinema Mediation staan kinderen centraal. De inmiddels door velen gebruikte gedragcode voor ouders  van Meinema Mediation  is daarvan een goed voorbeeld.  Gedrevenheid , betrokkenheid , oog voor kinderen en resultaatgerichtheid zijn kenmerken van mijn werkstijl en ook daarin vinden Reino Meinema en ik elkaar. Graag tot ziens bij Meinema Mediation”.

Verwijzen

De instanties waarnaar Meinema Mediation verwijst zijn heel divers omdat verwijzen op maat van belang is. Er is ruime kennis van  de sociale kaart van Friesland  waaronder het aanbod van psychologenpraktijken, systeem en gezinstherapeuten in uw regio. Soms starten cliënten vooraf of tijdens de mediation een hulpverleningstraject en soms na het mediationtraject afhankelijk van wat gewenst en nodig is. In de mediation ontstaat er meestal goed inzicht in het conflict en de onderliggende problematiek. Een goede conflictanalyse leidt na het bereiken van overeenstemming  tot de juiste vervolgstappen. Hierin is Meinema Mediation u ook van dienst.

Soms wordt er vanuit de mediation in samenspraak met ouders volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (www.meldcode.nl) een zorgmelding bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Veilig Thuis (www.veiligthuis.nl )  gedaan om de gezinssituatie te onderzoeken en duidelijk te krijgen welke hulp gewenst is, soms wordt er direct verwezen naar bijvoorbeeld Fier en is een zorgmelding niet nodig.  Fier is deskundig op het gebied van hulp bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er is een breed aanbod aan (gratis) hulp voor kinderen en ouders. Dit kan zowel bij het behandelcentrum voor therapie als ook voor hulpverlening bij het Kindspoor.  Kinderen van verschillende leeftijden die getuige geweest zijn  van huiselijk geweld of op andere wijze klem hebben gezeten in het conflict van hun ouders kunnen deelnemen aan de groepen “let op de kleintjes, vingers in je oren of herrie in huis”.  Zie www.fierfryslan.nl 

Villa Pinedo

Villa Pinedo biedt kinderen van gescheiden ouders een (online)platvorm om ervaringen uit te wisselen , maar ook om hulpverleners, advocaten en mediators, kortom iedereen die met gescheiden ouders en kinderen werkt te informeren over de gevoelens en belangen van de kinderen in echtscheidingssituaties. Marsha Pinedo zelf kind van gescheiden ouders is de oprichtster. Zij doet samen met de kinderen enorm goed werk voor kinderen, ouders en professionals. Ouders en kinderen worden door ons dan ook regelmatig verwezen naar de site www.villapinedo.nl. Daarnaast is er het boek  van Marsha Pinedo “Aan alle gescheiden ouders” waarin centraal staat het leren kijken door de ogen van je kind. Een aanrader voor ouders in echtscheiding. Ook de brief aan ouders die gemaakt is namens alle 70.000 kinderen die op jaarbasis te maken hebben met een echtscheiding en in veel rechtbanken gebruikt wordt bij familiezaken  ligt bij Meinema Mediation op tafel.  Het  draagt bij aan verandering want door deze acties en aandacht kunnen we er met elkaar voor zorgen dat een vechtscheiding echt  taboe wordt.

 

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediatorBekijk de video: