Tjitske Sijbesma

foto2 tjitske

Zij stelt zich graag nader aan u voor:

“Na o.a. een studie aan de Pedagogische Technische Hogeschool  heb ik jarenlange ervaring opgedaan in het onderwijs, als docent, (kinder)coach en counselor . Sinds  2009 ben ik werkzaam als MfN  register mediator en kindercoach en sinds 2014 ook als KIES coach (begeleiding van kinderen in echtscheidingssituaties).  Als mediator en kindercoach voer ik regelmatig  gesprekken met kinderen in echtscheidingssituaties of met kinderen die op andere wijze betrokken zijn geraakt  bij conflicten tussen ouders.  Het uitgangspunt is het geven van een stem aan kinderen , om hen in samenwerking  met de ouders uit het conflict te halen.  Kinderen willen gehoord en gezien worden is mijn ervaring.

Bij Meinema mediation kan ik mij vanuit deze visie  inzetten als mediator en als kindercoach.  In de aanpak van Meinema Mediation staan kinderen centraal. De inmiddels door velen gebruikte gedragcode voor ouders  van Meinema Mediation  is daarvan een goed voorbeeld.  Gedrevenheid , betrokkenheid , oog voor kinderen en resultaatgerichtheid zijn kenmerken van mijn werkstijl en ook daarin vinden Reino Meinema en ik elkaar. Graag tot ziens bij Meinema Mediation”.

Verwijzen

De instanties waarnaar Meinema Mediation verwijst zijn heel divers omdat verwijzen op maat van belang is. Er is ruime kennis van  de sociale kaart van Friesland  waaronder het aanbod van psychologenpraktijken, systeem en gezinstherapeuten. Soms starten cliënten vooraf of tijdens de mediation een hulpverleningstraject en soms na het mediationtraject afhankelijk van wat gewenst en nodig is. In de mediation ontstaat er meestal goed inzicht in het conflict en de onderliggende problematiek. Een goede conflictanalyse leidt na het bereiken van overeenstemming  tot de juiste vervolgstappen. Hierin is Meinema Mediation u ook van dienst.

Soms wordt er vanuit de mediation in samenspraak met ouders volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (www.meldcode.nl) een zorgmelding bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Veilig Thuis (www.veiligthuis.nl )  gedaan om de gezinssituatie te onderzoeken en duidelijk te krijgen welke hulp gewenst is, soms wordt er direct verwezen naar bijvoorbeeld Fier Fryslân en is een zorgmelding niet nodig.  Fier Fryslân is deskundig op het gebied van hulp bij geweld. Er is een breed aanbod aan (gratis) hulp voor kinderen en ouders. Dit kan zowel bij het behandelcentrum voor therapie als ook voor hulpverlening bij het Kindspoor.  Kinderen van verschillende leeftijden die getuige geweest zijn  van huiselijk geweld of op andere wijze klem hebben gezeten in het conflict van hun ouders kunnen deelnemen aan de groepen “let op de kleintjes, vingers in je oren of herrie in huis”. Er is ook een therapiegroep voor ouders in vechtscheiding genaamd ” Kinderen  uit de Knel “, de kinderen nemen deel aan een begeleidingsgroep. Als het conflict te ernstig is voor mediation wordt een eventuele verwijzing door ons met ouders besproken. Zie www.fierfryslan.nl

Met Esther van der Werf van de praktijk Eigen Wijze (zie www.eigen-wijze.net) in Wyns  hebben wij positieve ervaringen. Zij is (holistisch)  therapeut en haar werk kenmerkt zich door een sterke intuïtieve benadering.  De kosten worden (deels) vergoed door diverse ziektekosten verzekeraars.

Vanuit Meinema Mediation zijn korte lijnen met verwijzers van belang en ook weten waarnaar je verwijst zodat de cliënt een verwijzing op maat krijgt.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediatorBekijk de video: