Begeleide omgang

Soms is de veiligheid van kinderen in het gedrang en/of de ruzie tussen ouders te erg waardoor begeleide omgang soms nodig is. Ouders en kinderen kunnen zich dan bij Meinema Mediation aanmelden voor begeleide omgang. In een periode van 3 maanden wordt toegewerkt naar zelfstandige omgang tussen ouder en kind met omgangsafspraken vastgelegd in een ouderschapsplan. De omgang vindt onder begeleiding van een Kindbehartiger (www.kindbehartiger.nl) eenmaal per 14 dagen plaats in een ontmoeting van twee uur. De ouders zijn in gesprek bij Reino Meinema om toe te werken naar samenwerking en onbegeleide omgang. Het omgangscentrum is gesitueerd in bedrijvencentrum Crystalic in Leeuwarden.  Bij verwijzingen vanuit de rechtbank kan er op verzoek voortgangsrapportage en eindrapportage uitgebracht worden aan de verwijzer.

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediator

Bekijk de video:

Volg ons!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin