Werkwijze

Open, Onpartijdig , Onafhankelijk en Neutraal

Als  familie en registermediator werkt Reino Meinema volgens  het MfN reglement (zie www.mediatorsfederatienederland.nl)  en is  gebonden aan de gedragscode  voor mediators wat  o.a. betekent dat zij onpartijdig, onafhankelijk en neutraal is  in het conflict. De werkwijze bij Meinema Mediation is  direct (benoemen en zichtbaar maken van onderliggende gevoelens en belangen van partijen) en ook  directief te noemen. Zij vindt het belangrijk om partijen vooraf goed te informeren over het proces en biedt een duidelijke structuur waardoor partijen zich vaak ondanks het conflict veilig voelen en zich ook durven uitspreken.  In  2017 en ook in 2018  is  ruim 90%  tot overeenstemming gekomen.

Partijen  gaan in de meeste gevallen direct samen met de mediator in gesprek . Afhankelijk van het conflict en uw wensen vindt er soms eerst een individueel gesprek plaats alvorens u met elkaar om tafel gaat.

De MfN mediator werkt met een start en vaststellingsovereenkomst. In de startovereenkomst maakt u afspraken over o.a. de geheimhouding maar ook  over de inspanningsverplichting  die partijen en mediator met elkaar aangaan om tot een oplossing voor het conflict/geschil te komen.  Die bereidheid is ontzettend belangrijk.  U kiest ervoor om er samen uit te komen, hoe lastig het ook is of lijkt. Dat proces wordt begeleid door Reino Meinema die  zich samen met u tot het uiterste inspant om u zo goed mogelijk in staat te stellen in gesprek te raken, begrip en erkenning te krijgen voor uw gevoelens en standpunten waardoor oplossingen in zicht kunnen komen.

In de mediation gesprekken gaat de aandacht vooral uit naar het  zichtbaar maken van communicatiepatronen en het  onderzoeken en benoemen van onderliggende gevoelens , belangen  en persoonlijke thema’s die  een rol in het conflict spelen.  Het uitspreken hiervan betekent beweging en beweging  blijkt ook  vaak de eerste stap naar verandering van houding en standpunten te zijn. “Schoon schip” maken is hierin vaak nodig en ook onderzoekt u samen met de mediator hoe u communiceert en wat daarin zou moeten veranderen om het te laten werken.  Waar nodig  is de mediator  directief en in familiezaken staat het kind altijd centraal. Mediation is doelgericht en toekomstgericht. U werkt binnen een kort tijdsbestek  (gemiddeld tussen de 3-6 gesprekken) naar een resultaat namelijk de uitkomst en overeenstemming over een onderwerp of een ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant. De gesprekken worden met ruimte voor uw emoties en tegelijkertijd gestructureerd geleid door de mediator. De ervaring is dat er mede hierdoor goede resultaten behaald kunnen worden.

Vastleggen van afspraken

Ook het vastleggen van de afspraken is voor partijen  van belang. Bij overeenstemming worden de uiteindelijke resultaten vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (of een ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant)die alleen de partijen ondertekenen. Deze overeenkomst is bindend volgens het Nederlands recht. Wanneer er sprake is van ernstige problematiek kan het mediationtraject soms ook leiden tot (therapeutische of andere )hulp. Zo wenselijk worden hierover afspraken vastgelegd in de mediation vaststellingsovereenkomst.

[Lees verder..]

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediatorBekijk de video: