Overig aanbod

 

 

Authentiek “mediaten”

Dit traject is  individueel  en de onderwerpen worden bepaald in samenspraak met de kandidaat. Er zijn veel mediators in Nederland en maar weinig mediators hebben een eigen praktijk . Velen hebben de wens echter wél. Maar hoe doen ze dat? Onderscheid maken vinden de meeste mediators moeilijk. De mediation opleiding is vaak algemeen en daarna begint het pas.  Op welke doelgroep ga je je richten, wat sluit goed bij je aan, hoe onderscheid je je van de rest. Waar ligt je interesse en is hier ook een markt voor. Je bent een uitstekend mediator maar geen ondernemer, hoe pak je dat aan. Hoe geef je meer gezicht aan je professie. Hoe krijg je zelf meer een eigen gezicht. Hoe zorg je ervoor dat je op een authentieke wijze gaat “mediaten”. Waar onderscheid jij je van de rest? Waar wil je je accenten leggen? Dat zijn allemaal vragen waar mediators tegenaan lopen. Een gesprek of meerdere coachende gesprekken met een ervaren mediator kan hierin een enorme stap voorwaarts betekenen, samen ” out of the box “denken, in een open sfeer,  een ervaren en directief mediator  die met je meedenkt en ook praktische tips geeft. In twee gesprekken ben je vaak een heel stuk verder (4 PE punten MfN voor een dagdeel). Bel voor informatie met Reino Meinema.

Supervisie na een arbeidsconflict of in complexe familiezaken

Supervisie wordt bij Meinema Mediation gegeven door Julia Foekema, een gecertificeerd supervisor aangesloten bij de landelijke vereniging voor supervisoren.

Supervisie kan ingezet worden als individuele begeleiding in complexe familiezaken om partijen persoonlijke handvatten te geven in het omgaan met de conflictsituatie en/of toe te werken naar mediation. Vaak is supervisie een goed instrument ter voorkoming van contactverlies tussen een ouder en een kind (ouderverstoting) n.a.v. een complexe scheiding.

Ook na een arbeidsconflict blijkt bedrijfssupervisie steunend te zijn om een verandering of wens tot verandering te realiseren op basis van de uitkomst van een mediationtraject.

Training,  advies en coaching voor professionals/hulpverleners  bij ernstige conflicten en volgens de methodiek “kind centraal”.

Werken met ernstige conflicten vraagt veel van professionals. Vooral bij familieconflicten kunnen de emoties hoog oplopen. De krenking die partijen ervaren raakt vaak heel diep, het wantrouwen is veelal groot naar de andere partijen en de bereidheid tot investeren in herstel van het contact lijkt vaak onvoldoende. De verwijten zijn vaak overheersend in het gesprek met partijen. Wat doe je dan, hoe pak je het aan als mediator/hulpverlener. Hoe blijf je onpartijdig en neutraal en hoe doorbreek je het praatpatroon van ouders. Structuur in de gesprekken, een directieve houding en meervoudige partijdigheid zijn ontzettend belangrijk. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, inderdaad. Hoe doe je dat, het kind centraal stellen in een mediation of hulpverleningstraject  en daarnaast ook de ouders aandacht te geven.  Vanuit Meinema Mediation krijgt u praktisch tips die u goed kunt gebruiken in de praktijk.  Wij begeleiden zowel groepen als ook individuele trajecten om in ernstige conflicten het hoofd koel te houden en op professionele wijze een doorbraak te creëren .Er zijn twee dagtrainingen, een training gericht op de methode “Kind Centraal”en een training voor mediaten in ernstige conflicten. De trainingen zijn per training door het MfN geaccrediteerd voor 6 PE punten. Nadere informatie opvraagbaar.

 

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediatorBekijk de video: