Bemiddeling in strafzaken

Mediation  in strafzaken. Mediation in strafzaken is in ontwikkeling. Reino Meinema heeft bij Reclassering Nederland  in 2008 en 2009 als één van de eerste mediators in Nederland  samen met Reclassering Amsterdam vorm gegeven aan een pilot mediation in strafzaken. Dit gebeurde o.a.  in samenwerking met het Openbaar Ministerie Leeuwarden en hiermee zijn positieve ervaringen opgedaan. Inmiddels zijn er sinds 2013 bij zes rechtbanken in Nederland pilots op dit gebied van start gegaan. Dit zal in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk leiden tot een geïntegreerd aanbod in strafzaken die zich hiervoor lenen (zie: mediation binnen strafzaken geschreven door o.a. Janny Dierx).   Meinema Mediation is hier  een voorstander van en het gedachtegoed van Professor Bianchi over herstelrecht spreekt haar dan ook zeer aan. Wij verwijzen u naar de documentaire van april 2017 genaamd “recht op herstel” gemaakt door Simon Vuyk, criminoloog en Simone Scheffer van omrop Fryslân over professor Bianchi waar ook Reino Meinema een rol in heeft gespeeld samen met andere betrokkenen bij herstelrecht. U kunt deze documentaire vinden op YouTube www.bvn.tv/programma/Fryslân_DOK/POW_03284228

 

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediatorBekijk de video: