Aanbod

 

Welke zaken

U kunt bij Meinema Mediation terecht voor een arbeidsconflict, echtscheiding, boedelscheiding, alimentatie, burenconflicten, ouder-kind trajecten zoals KIES (kind in echtscheiding situatie), herstel contact ouder-kind, (v)echtscheidingsproblematiek, familie/gezins- en relatieproblematiek, huiselijk en seksueel geweld, omgang, communicatie en ouderschapsplannen, strafzaken zoals dader-slachtoffer problematiek.

Gemiddeld 3 tot 6 bijeenkomsten inclusief convenantbespreking. Als partijen overeenstemming bereiken wordt een mediation altijd afgesloten met een vaststellingsovereenkomst (ouderschapsplan/echtscheidingingsconvenant).

Mediation en kindtrajecten

Als ouders gaan scheiden of een ernstig conflict hebben heeft het kind daar bijna altijd last van. Geen enkele ouder wil dat. In een mediation traject helpen we ouders om uiteindelijk samen het gesprek met hun kind weer te voeren wanneer zij dat lange tijd niet meer samen gedaan hebben. Ouders zijn hun kind soms uit het oog verloren door het conflict met de andere ouder en realiseren zich dat. Dat doet zeer maar vaak zijn ouders moedig genoeg om dit samen te gaan bespreken met het kind. Wat een kind helpt is dat ouders dat echt samen doen, samen naar het kind aangeven dat er gepraat wordt en dat zij spijt hebben van de ruzies die er zijn geweest. Soms in het bijzijn van het kind. “Meinema Mediation” helpt ouders en kinderen bij deze gesprekken. Soms willen kinderen hun verhaal doen en vinden ze het prettig zich uit te spreken bij de mediator waar papa en mama naartoe gaan. Bij Meinema Mediation staat het kind centraal in de gesprekken met ouders. Het kind een stem geven in het conflict en een podium om zijn of haar verhaal te doen. Ouders en kinderen krijgen in dit traject handvatten om meer verbinding met elkaar aan te gaan.

KIES (Kind In Echtscheiding  Situatie)

Er is een speciaal traject voor kinderen die in een echtscheidingssituatie zitten en natuurlijk helemaal niet willen kiezen tussen ouders. Dat wil geen enkel kind. Kies staat voor kiezen voor jezelf. KIES is een hulpprogramma speciaal ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van kinderen met gescheiden ouders. Het KIES programma wordt bij Meinema Mediation uitgevoerd door een ervaren gecertificeerde KIES coach. KIES leert kinderen omgaan met gedachten die zij hebben over de scheiding zoals: “is het mijn schuld of kan ik zorgen dat mijn ouders weer gelukkig worden. Bij KIES staat het persoonlijke verhaal van het kind voorop. Dit kan in een groep, met broertjes en/of zusjes of individueel. De hulp is altijd op maat in overleg met ouders en kind. Kijk voor nadere informatie op www.kiesvoorhetkind.nl

[Overig..]

Reino Meinema


MfN register- en familie mediator