Aanbod

Welke zaken

Familiezaken. U kunt bij Meinema Mediation terecht voor conflicten binnen gezins -en familieverband zoals echtscheiding, gezagskwesties, boedelscheiding, alimentatie, ouder-kind trajecten zoals KIES (kind in echtscheiding situatie), Kindbehartiging (www.kindbehartiger.nl), herstel contact ouder-kind, (v)echtscheidingsproblematiek, familie/gezins- en relatieproblematiek, huiselijk en seksueel geweld, omgang, communicatie en ouderschapsplannen. Ook kunt u een alimentatieberekening laten maken.

Verzoek om een bijzondere curator jeugdzaken.Een bijzondere curator jeugdzaken onderzoekt en behartigt de belangen van een kind en krijgt hiervoor een opdracht van de rechter. Kinderen kunnen zelf ook vragen om een bijzondere curator jeugdzaken. De bijzondere curator jeugdzaken rapporteert aan de rechter over de belangen van het kind in een kwestie zoals bijvoorbeeld een verhuizing waar ouders het na echtscheiding niet over eens worden. Dit kan ook over andere zaken gaan. Het doel hiervan is de belangen van het kind in kaart brengen zodat het kind een stem krijgt en de rechtbank hier rekening mee kan houden.

Arbeidsconflicten. Een geschil op de werkvloer kan veel spanningen veroorzaken en zelfs tot ziekte leiden. Dit is voor een werkgever vaak een kostbare zaak. Ook de werknemer kost het niet zelden slapeloze nachten. Om het niet zover te laten komen is het goed om in een vroeg stadium een mediator in te zetten om kwesties bespreekbaar te maken “buiten de deur”. In deze gesprekken komt Reino Meinema snel tot de kern door een directieve aanpak en tegelijkertijd door beide partijen de ruimte te geven “hun verhaal” te doen om met elkaar ruimte te creëren om tot een goede analyse van het conflict te komen. Wrijving in de samenwerking is voor niemand leuk en de meeste mensen vinden een confrontatie spannend en stellen deze uit tot het escaleert. Vaak is een mediation-traject leerzaam voor beide partijen, er valt echt winst te behalen. Soms betreft het een werkgever en een werknemer en soms collega’s/teams  die om wat voor reden dan ook niet meer optimaal samenwerken. Ook ongewenste intimiteiten  zorgen voor problemen in de samenwerking en kunnen soms lastig bespreekbaar gemaakt worden binnen de eigen organisatie. Een extern mediator wordt vaak sneller in vertrouwen genomen en dat leidt meestal tot een vlotte afhandeling van kwesties die misschien eerst slepend lijken.

Mediation  in strafzaken.  Bent u in aanraking gekomen met Justitie? Heeft u een geschil met de buren? Bent u betrokken bij huiselijk geweld? Wanneer er onderlinge relaties zijn of u bent ouders van kinderen dan heeft u belang bij het herstel van het contact met de ander. Dat kan een reden zijn om een specialistisch mediator in te schakelen. Ook in strafzaken waar al een veroordeling is uitgesproken door de rechter kan er een belang zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Dit kan helend werken voor het slachtoffer of de familie van het slachtoffer en ook voor de dader kan dit een belangrijke ervaring zijn om “schoon schip” te maken. Reino Meinema is inzetbaar als mediator in uiteenlopende strafzaken.

Begeleide omgang. Soms is de veiligheid van kinderen in het gedrang en/of de ruzie tussen ouders te erg waardoor begeleide omgang soms nodig is. Ouders en kinderen kunnen zich dan bij Meinema Mediation aanmelden voor begeleide omgang. In een periode van 3 maanden wordt toegewerkt naar zelfstandige omgang tussen ouder en kind met omgangsafspraken vastgelegd in een ouderschapsplan. De omgang vindt onder begeleiding van een Kindbehartiger (www.kindbehartiger.nl) eenmaal per 14 dagen plaats in een ontmoeting van twee uur. De ouders zijn in gesprek bij Reino Meinema om toe te werken naar samenwerking en onbegeleide omgang. Het omgangscentrum is gesitueerd in bedrijvencentrum Crystalic in Leeuwarden.  Bij verwijzingen vanuit de rechtbank kan er op verzoek voortgangsrapportage en eindrapportage uitgebracht worden aan de verwijzer.

 Kindbehartiging. De kindbehartiger staat voor uw kind en vertolkt de stem van uw kind in uiteenlopende situaties. Dat kan zijn in een procedure bijvoorbeeld om een kind te helpen bij het verwoorden van zijn wensen en gevoelens bij de rechter, scheidingssituaties waarin ouders procederen en de stem van het kind meegewogen wordt in de procedure of om het kind te steunen in een situatie waarin ouders uit elkaar gaan en zij het kind de aandacht willen geven van een neutrale vertrouwenspersoon. Meinema Mediation verwijst u voor nadere info graag naar www.kindbehartiger.nl. Reino Meinema en Priscilla Soerahi zijn beiden Kindbehartiger vanuit Meinema Mediation. Samantha Schrader is als kindercoach bij Meinema Mediation gespecialiseerd in het zogenaamde Mattenspel. Een speelse manier (vanaf 4 jaar tot circa 12 jaar) om kinderen aan de hand van een (vloer)spel hun situatie zichtbaar te laten maken, te laten praten over hun gevoelens over de scheiding en hun wensen. Samantha presenteert met de kinderen of namens de kinderen hun gevoelens en wensen via een powerpoint presentatie aan de ouders. Over dit spel zijn kinderen heel enthousiast en ervaren het zeker niet als belastend.

KIES. Er is een speciaal traject voor kinderen die in een echtscheidingssituatie klem zitten en natuurlijk helemaal niet willen kiezen tussen ouders.  Kies staat voor kiezen voor jezelf. KIES is een hulpprogramma speciaal ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van kinderen met gescheiden ouders. Het KIES programma wordt bij Meinema Mediation uitgevoerd door een ervaren gecertificeerde KIES coach Tjitske Sijbesma.  KIES leert kinderen omgaan met gedachten die zij hebben over de scheiding zoals: “is het mijn schuld of kan ik zorgen dat mijn ouders weer gelukkig worden. Bij KIES staat het persoonlijke verhaal van het kind voorop. Dit kan in een groep, met broertjes en/of zusjes of individueel. De hulp is altijd op maat in overleg met ouders en kind. Kijk voor nadere informatie op www.kiesvoorhetkind.nl

[Overig..]

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediatorBekijk de video: