Aanbod

Welke zaken

Familiezaken. U kunt bij Meinema Mediation terecht voor conflicten binnen gezins -en familieverband zoals echtscheiding, gezagskwesties, boedelscheiding, alimentatie, ouder-kind trajecten zoals KIES (kind in echtscheiding situatie), herstel contact ouder-kind, (v)echtscheidingsproblematiek, familie/gezins- en relatieproblematiek, huiselijk en seksueel geweld, omgang, communicatie en ouderschapsplannen.

Verzoek om een bijzondere curator jeugdzaken. Een bijzondere curator jeugdzaken onderzoekt en behartigt de belangen van een kind en krijgt hiervoor een opdracht van de rechter. Kinderen kunnen zelf ook vragen om een bijzondere curator jeugdzaken. De bijzondere curator jeugdzaken rapporteert aan de rechter over de belangen van het kind in een kwestie zoals bijvoorbeeld een verhuizing waar ouders het na echtscheiding niet over eens worden. Dit kan ook over andere zaken gaan. Het doel hiervan is de belangen van het kind in kaart brengen zodat het kind een stem krijgt en de rechtbank hier rekening mee kan houden.

Arbeidsconflicten. U kunt zich ook aanmelden i.v.m. een geschil op de werkvloer, een samenwerking die niet meer goed loopt en waar u niet goed over durft te praten, een ziekmelding door een slechte verhouding met uw manager, ongewenste intimiteiten op de werkvloer etcetera.

Een andere tak van sport is bemiddeling/ mediation  bij strafzaken. Mediation in strafzaken is nog in een ontwikkelfase en de resultaten van de pilots bij 6 rechtbanken in Nederland zullen bij de implementatie van herstelrecht door middel van mediation een belangrijke rol spelen.

Ook is er een interessant trainingsprogramma voor (startend) mediators en een specialisatie “mediation bij ernstige conflicten”  en de methode ” kind  centraal”.

BEGELEIDE OMGANG

Vanaf 1 september 2015 kunnen ouders en kinderen zich aanmelden voor begeleide omgang. In een periode van 6 maanden wordt toegewerkt naar zelfstandige omgang tussen ouder en kind met omgangsafspraken vastgelegd in een ouderschapsplan. De omgang vindt onder begeleiding eenmaal per 14 dagen plaats in een ontmoeting van twee uur. Het omgangscentrum is gesitueerd in bedrijvencentrum Crystalic in Leeuwarden. Er is een mogelijkheid om de begeleide omgang aan te vullen met pedagogische begeleiding en mediation. Bij verwijzingen vanuit de rechtbank kan er op verzoek voortgangsrapportage en eindrapportage uitgebracht worden aan de verwijzer. De begeleide omgang wordt onder verantwoording van een familie mediator uitgevoerd door vrijwilligsters met een pedagogische achtergrond.

KIES 

Er is een speciaal traject voor kinderen die in een echtscheidingssituatie klem zitten en natuurlijk helemaal niet willen kiezen tussen ouders. Dat wil geen enkel kind. Kies staat voor kiezen voor jezelf. KIES is een hulpprogramma speciaal ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van kinderen met gescheiden ouders. Het KIES programma wordt bij Meinema Mediation uitgevoerd door een ervaren gecertificeerde KIES coach Tjitske Sijbesma.  KIES leert kinderen omgaan met gedachten die zij hebben over de scheiding zoals: “is het mijn schuld of kan ik zorgen dat mijn ouders weer gelukkig worden. Bij KIES staat het persoonlijke verhaal van het kind voorop. Dit kan in een groep, met broertjes en/of zusjes of individueel. De hulp is altijd op maat in overleg met ouders en kind. Kijk voor nadere informatie op www.kiesvoorhetkind.nl

[Overig..]

Reino Meinema

reino-meinema

MfN register- en familie mediatorBekijk de video